O5:20d(Tom sida:)
Säter,
Biörkil uti
Åmol sochen och
Tösbo härad.