O5:28c(Tom sida:)
Kroken uti
Wästanwäga,
Wästantorp,
Järn sochen
Nordahls < >.