O5:30a(Tom sida:)
30.
Ryhr uti
Norrdahls härad och
Skållerudz sochn.