O5:30c(Tom sida:)
W. Dahl.
Ryk1.
Norrdahls härad
Skållerud sochen.


________________
1Fel för Ryhr?