O5:31b(Tom sida:)
W. Dahl.
Skogzbohl,
Norrdahls härad
<Gunna>rsnääs sochen.


Skogsbohl uti
Norrdahls härad och
Gunnarsnääs sochn.