O5:34b(Tom sida:)
W. Eahl.
Hasla.
Norrdahle härad.
Holm sochen.
48.

Hasal uti
Norrdahls härad och Holm < >.