O5:35b(Tom sida:)
Dahl.
Bronäs.
Nordals härad.
Järn sochen.
49.
Broonäs uti
Norrdals härad och Järn sochen.