O5:36b(Tom sida:)
W. Dahl.
Ragle Bråna
och
Nordbräcka.
Norrdals härad.
Järns sochen.
50.

Raglebråna och
Nordbräcka uti
Norrdals härad och Järns sochn.