O5:37b(Tom sida:)
Dahl.
Sväninghru<d>.
Norrdals härad.
Järn sochen.

Suenningerud uti
Norrdals härad och Järn sochen.