O5:38a(Tom sida:)
38.

Dagzgiärde och   }
Ellene,                }  Sätherijn uti
Walbo härad och Ödeborgs sochn.