O5:39b(Tom sida:)
W. Dahl.
Kläppa.
Wahlbo härad.
Ödeborg soch<  >.
53.

Kläppa uti
Wahlbo härad, Ödeborgs sochn.