O5:40b(Tom sida:)
West. Dahl.
Ottersbyn.
<   > härad.
Torp sochen.

54.

Otterby uti
Wahlbo härad och Torp soc<  >.