O5:41b(Tom sida:)
Dal.
Äfwensäter.
Walbo härad.
Färgelanda sochen.
55.

Äfwensätter uti
Walbo härad och Färgelanda.