O5:42b(Tom sida:)
Ryyk.
No 43.

Ryyk uti
Walbo härad, Färgelanda sochn.

56.