O5:43c(Tom sida:)
Stigen, sätherij uti
Walbo härad och Fär-
gelanda sochn.