O5:45b(Tom sida:)
Dal.
Brösta eller Brosäter.
Walbo härad.
Högsäter sochen.
59.

Brösta eller Broosäther uti
Walbo härad och Högesätter sochn.