O5:46a(Tom sida:)
46.

Hattefiäll.
Walbo härad.
Ryrs sochen.

Hattefiäll uti
Walbo härad och Ryhrs sochn.