O5:47b(Tom sida:)
Ryyr.        No 42.

Ryyr säthegård med
desse underskrefne hemman.
Lilla Ryyr,
Enckelsrud,
Kyckered,
Skogen och
Giermunered, belägne uti
Walbo härad och Ryyr sochn.