O5:48b(Tom sida:)
V. Dahl.
Tårp.
Walbo härad.
Järnbo sochen.
62.

Tårp uti
Walbo härad och Järnbo sochn.