O5:49c(Tom sida:)
49.

Bränserud.
V. Dahl.  Valbo härad.
Järnbo sochen.