O5:50c(Tom sida:)
Strömsätter.
Ufwerud,
Soterud uti
Ryr sochen och
Wahlbo härad.