O5:52b(Tom sida:)
Bågeholm.    No 41.

Bageholm1 sätherij uti
Wedbo härad och Laxer
sochn.


_________________
1Fel för Bågeholm.