O5:53b(Tom sida:)
Högen.
No 38.

Högen säthegård uti
Wedbo härad och Steneby sochn.