O5:54b(Tom sida:)
Ekarebohl.
No 37.

Eckarebohl säthegård
uti Wedbo härad och Steneby soc<  >.