O5:55a(Tom sida:)
55.

Furenääs säthegård och
Nääs säthegård,
belägne uti
Wedbo härad och Artemarck sochen.