O6:10


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn    

  Notarum Explicatio 

    A      Falla   frellsee hemman               <...>  
             Vhttsäde öfwer altt                             3       tunnor
    B      Ett åhrz vttsäde                                   2       tunnor
    C      Engh åhrligen till höö                         14      laß
    D      Koohage
    E      Een litin beteßhage

            
Nödtorftigh mulebete och tarfweskogh
             medh fißke ähr ther dogelig och gall-
             strand, Och fins her intedt wijdare
             till thetta heman, som thedh kan
             förbätras aff, mer ähr Annoterat ähr.
             


 
                 
(Karttext:)


Här kommer dhett Andra Falla emoott medh sinn engh, och gierdeß wall
Elack Måßwalz eng och några brenne backar iblandh medh små skogh

Skarp Spekelera wall
Här tager vtmarcken weedh
Medelmåttigh god koohage med små skog
Her suarar Noolegårdz ägor emoot.
Beteß Hage mest bergh,
Sandjord
Yxneudden
Lacus Wänerr.