O6:101(Rubrik:)        Daall    Wijdboo Häradh    Eedh Sochn  

        Notarum Explicatio 

    D      Wallen , en engh lydher till Såndåcker,                  
    E       Beteßwalldh medh små skogh,                         
             Molnerödh benemdh,                              
    F       Een foottqvarn ther sammastädeß                 
    


(Karttext:)


Lija åhn.
Molnerödh een be- teß walld medh små granskogh
Pastoris quarna
Godh måß walz engh,
Lurcketorpp Proxime