O6:106-107


(Rubrik:)        Dall    Wijdboo Häradh    Eedh Sochn  

        Notarum Explicatio 

    A      Sörby frelse heman                                      1
    B      Vhtsäde öffwer alt                                         7 1/2   tunna  
             Ehtt åhrz vtsäde                                            5        tunnor     
    C      Engh åhrlighen till höö                                  24       laß

             Nödhtorftigt mulebete, och ingen annor
             utmarck ähn then som affmätt ähr
             och ther vthj finß skiön och ungh gran-
             skogh, Jngen timberskogh eller näfuerskog
             Eij heller fißkewattn, fleere lägenheeter
             ähr jnthedh till att finna, till gårdsens
             förbättringh ähn thedh som nu Spetifi-
             cerat¹ ähr.
            
             


(Karttext:)


Nybble äghor alt här vhttöffuer,
Her swarar skatte, Sörby benemd
Gierdeß waldh medh daall, eller bäck, höga backar och daalar, mest skarpp Skeenwall
Nybble äghor emoot på thenna Sijdhan.
Specke leera medh mull beblandat
kalff- wehage
Här ähr theeras Eenskijllta uhttmarck, Medh ungh och skiön granskogh och icke myckit medh bergh
    eller steen, uthan någott till högha daalar och kierr.
Här Swarar Sörby Skatte äghor, alt emott på thenna sijdhan,
Skarpp engh, medh höga vaalar och backar, Sampt Måßwall
Lija Åhn
Her kommer Lijbo torpp emoott medh theras ägher,¹ D.v.s. specificerat.