O6:12


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn    

  Notarum Explicatio 

    A      Karllztorpp frellsee hemman          1/4     
             Vttsäde öffwer alt                                1  9/12     tunna
    B      Ett åhrz vtsäde                                    1   1/6     tunna
    C      Engh öffwer alt åhrligen                    15          laß
    D      Een litin beteßhage
    E       En litin kalfuehage med bergh

            Nödtorftigh mulebete och tarf-
            weskogh och fißkewatn någott
            i Wäner, Mera lägenheet ähr
            her till tetta torpp, intedh till          
            att finna.
           

Notarum Explicatio 

    F      Hönssemaa frellsee hemman      1/8     
    G      Vttsäde öfwer allt                                1  1/2      tunna
    H      Ett åhrz vttsade¹                                 1             tunna
    I        Engh öffwer alt åhrligen                   13          laß
    K      Beteßhage
    L       Och hafuer siöön mycket
             skadat engen som intedt ber-
             gaß kan. Och ähr i mulebete,
             och fißkewatn såsom Karlßtorpp
             Och fins her intedt wijdare läg-
             enheet till förbettringh.
    

           

(Karttext:)


Här vhtöffwer tagher herrens Skoogh Weedh, altt In till Noorums Byyn
Lacus Wäner
Slätt och någott sanck engh
Måßwalz engh med aleskogh
Beteßhage med många onyttiga
bergh, och små Skogh,
wååt och elack mulljord
Slätt gierdeß eng
Gierdeß engh, eng medh backar och aleskogh
Fräcken eller elack enge wall medh börke skogh
Engh medh aleskog
en litin beteßhage med berg
ibidem
myr- wall
elack sogh jord
enge wall
Gierdeß engh med Berg och någott skogh
Kalfuehage
Fröössiöö proxime.¹ D.v.s.vttsäde.