O6:13


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn    

  Notarum Explicatio 

    A      Aßarstorpp frellsee hemman         1/4     
             Vttsäde öfwer alt                                1  9/12     tunna
    B      Ett åhrz vtsäde                                    1   1/6     tunna
    C      Engh åhrligen                                    14          laß
    D      Beteßhagar

             Mulebete och nödtorftigh tarfue-
             skogh, flere lägenheter fins her in-
             tedh till tetta torpp.         
            
           

           

(Karttext:)


Röstorpp swarar her emoot medh sina ägor
Skeenwalz engh
Biörstorpp på denne sijdan.
Beteßhage full med
små gran och ale skogh
Mull med örr jord beblandat
Slätt wall
Beteßhage myckit medh berg och backar något skogh
Halla ähr här näst öfwer,
gierdes lind med backar och små aleskog
Slätt Måßwalz Engh
Vttmarcken tager her weed,
Här tager stoora skogen weedh medh öfwerflödigt bergh och ringa beteßwall. Och finneß her.
    Råådiuregång, och kiederleek