O6:15


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Rööstorpp frellsee heman             1/4     
    B      Vhtsäde öffuer alt                               2            tunnor
    B      Ett åhrz vttsäde                                   1   2/6     tunna
    C      Engh åhrligen till höö                         18          laß
    D      Skogh och uttmarck

             Och nödtorfttigh mulebete,  Men till
             fißke watn, ähr her för diupp strand.
             Så att thedh ähr intet med någon
             siööreßkapp till att bekomma, weed
             theß lhandh flere lägenheeter ähr
             här intett till att winna ähn
             som inom hanck och och stöör.
            
           

           

(Karttext:)


Föörkåpa udd,
Lacus Wäner.
Bergh kullarr.
Nyröght engh,
Beetes Mark medh ungh granskoog, bergh iblandh
Biörstorp Proxime,
Här tagher Quarnebäcken emoott medh sijna äghor,
Beteß hage med små berg och skogh
elack jord
Aleskogh och något biörckeskog
Här hafuer på denna plan, warit åcker och ähr nu ödelagt, och kan aldrid bära sädh,
Gierdes engh med Skogzbackar och ähr suagh engewall,
Måßwall med aleskogh och något till backar
elack åcker med Rööd jord och steenöör,
Här kommer Vhttmarcken till Skillnan.