O6:22


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn  

  Notarum Explicatio 

    A      Berghz Halla, frellse heman             1/4     
             Vhtsäde öffuer alt                               2  1/2       tunna
    B      Ett åhrz vttsäde                                   1  4/6      tunna
    C      Engh åhrligen                                    15          laß

             Ingen skogh nödtorftigh beteßmarck
             fißke watn i Wäner mera wilkor
             eller lägenheet fins her intedh.
            
           

           

(Karttext:)


Lacus Wäner
Backar och Skogh
Rhådtz engh Proxime,
Muljord
tufwogh och backott enge wall
Temeligh godh Måßwalz engh och något medh skogh och wåttacktigh
Her möter Hegnen medh sinn engh,
elack och Sanck wall
wåll Muljord
Spekelera
Skeenwalz eng
fäägata
Och Fißkare gårdens engh Swarar her emoot,