O6:24-25


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Kyrkebyen frelsee heeman Gamblegården  benembt           1/2     
    E      Ett åhrz vttsäde                                                   4           tunnor
    F      Annatt åhrz wttsäde                                            4          tunna
    G      Engh öfuer alt åhrligen, weed byen till höö           3  1/2    laß
            
             Skogh och uttmarck, muleebete sampt någott till
             fißkewatn, När som der om beflijtas, wijdare
             lägenheeter fins intedt till samma gårdh, som ähr
             belägen under Fruugården, Någott engh, weed byen,
             littera G, Mästa engen ähr i littera L folio 28          20         laß

    B      Tompten frellse heman undher Fruugården                        1/4    
    E      Ett åhrz vtsäde                                                    2           tunnor
    F      Annatt åhrz utsäde                                              1  4/6     tunna
    H      Engh åhrligen till höö                                        17          laß
            
             Skogh och uttmarck med andra sijna grannar och nöd-
             torftigh fißkewatn, fleere nyttigheeter fins intedt.

   
C      Crone heman, Stamen benembt undher Läcköö    1/2    
    E       Ett åhrz vttsäde                                                   4  1/2      tunna
    F       Annat åhrz vtsäde                                              3  2/6      tunna
    I        Engh åhrligen weedh byen, till höö                      3  1/2     laß
            
             Nock engh ifrån byen littera M folio 28              
20          laß
             Och ähr rådande i skogen, och utmarck sampt fiß-
             kewatn, efter gårdzenz ränta, fleere wilkor intedt.

    
D       Skatte heman, undhder Läcköö Slåått                1    
    E       Ett åhrz vhttsäde                                                6  4/6      tunna
    F       Annatt åhrz vtsäde                                             6 ½      tunna
   G        Engh hema weedh byen i tegeskiftte                      3       laß
            
             Nock engh ifrån byen littera N folio 28               
40          laß
             Skog och vtmarck till betarff, jemvall fiss-
             kewatn, fleere lägenheter fins intedt till tenna gård.

   
E       Skatte heman, undher Läcköö                           1    
    E       Ett åhrz vtsäde                                                   8             tunnor
    F       Annatt åhrz vtsäde                                             9             tunnor
   G        Engh hema weedh byen, i tegeskiftte                  3  1/2     laß
            
             Nock engh ifrån byen littera O folio 28              
46          laß
             Beteß hagar

            
             Och ähr detta heman vtij skogh, utmark,
             och fißkawatn, rådande efter gårdzenz renta,
    K      och hafuer denna föreskrefne byen, lijdett een
             stoor skada aff siöön, hwilket hafuer myckit
             förderfwat och bortagit åckeren, weed paaß 200 alnar
             såsom Specificerat ähr.                

(Karttext:)


Här tagher bydzens vttmark weedh på thenna Sijdhan.
Elack Skeen- walz engh och lyder till Stammen
beteß hage
backe
Små skogh
enge hage
beteßhage
Temmeligh godh Måßwalz engh, medh små aleskog och lyder till Tompten
Oorebärgh Proxime
Elack Skenwallz gierdeß engh lyder till Stammen
backar
enge wall
Leerjord
Stora bergh
Här swarar Åckers äghor emoott medh sinn Skillna.
Nääs kiyrkaa
enge hage
Hårdwalz engh medh små aleskog
Skarpp leerjord
Skarpp leerjord
Tufwogh enge wall,
leerjord med sand beblandat,
Här hafuer Siöön bortagitt Åckeren.
Lacus Dääterr.