O6:26-27(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.   

  Notarum Explicatio 

    A      Åcker frellse undher Fruwgården heman            1/2     
             Vhtsäde öffuer alt                                               4  11/12  tunna
    E       Ett åhrz vttsäde                                                  2  1/2     tunna
   
E       Annat åhrz vttsäde                                             2  5/12    tunna
             Engh åhrligen till höö                                        17          laß
             Och finneß igen littera P folio 27
                                                          29
             Nödtorftigh mulebete och ingen enskijlt
             skogh, dock till betarff, och brukar fiß
             kewatn, till hielpp, efter nödtorft,
             Mera willkor fins her intedt.

    B      Cronoheman under Läckö
             Vhtsäde öffuer                                                   4  11/12  tunna
    E       Ett åhrz vtsäde                                                   2  1/2     tunna
   
F       Annatt åhrz vtsäde                                             2  5/12    tunna
             Engen till höö littera Q folio 27                         17          laß
                                                       29
             J mulebete tarfueskog och fißkewatn
             lijka lägenhet med öffwerskrefne heman

   
C      Skatte heman under Läcköö                              1 
             Vttsäde öffuer alt                                             13   4/6     tunna
    E       Ett åhrz vtsäde                                                  6  4/6     tunna
   
F       Annatt åhrz vtsäde                                              7            tunnor
             Engh till höö littera R folio 27 höö                     46         laß
                                                     29
             och hafuer denna gårdh skogh vttmark
             medh kiy<r>kobyggare, efter nödtorft
             och i fißkewatn tillijka med tee andre
             flere lägenheter ähr här icke till finna.
             

    
D       Skrifware gården, undher Läcköö, skatte           1    
    E       Vttsäde öfuer alt                                                 18  1/2      tunna
    F       Annatt åhrz vttsäde                                             8 ½      tunna
             Engh till höö littera S folio 27 höö                       39          laß
                                                    29
             Mulebete skogh och Utmarck, J lägen-
             heett som offwanbemelte gårdh, tillijka
             medh fißkewatn
             


          

(Karttext: Folio 26:)


Här suarar Stamen, i Kyrckebyen emoott
godh Engehage,
Engehage,
engehage
kalfuehage
enge wall
Här tagher Skooghen weedh, medh Stoora bergh.
enge wall
kalfue hage
Kyrkebyn proxime medh sijna äghor
Skarpp Leerjordh
Skarpp Leerjordh
Lacus Dätter
Leerjordh med öörjord beblandat
Enge wall medh tufuor
Tuffuog wall
Eckenäs udden Lacus Dätter
Beteß wall
Beteßwald medh aleskogh(Karttext: Folio 27:)


Här kommer kiyrckebydz Engar eemoot, Som swara här till Åckerz Enghar,
Här kommer altt Wäner emott, på thenna Sijdan.
Måsswaldz engh och någott små skogh
Alla thessa Engar komma till Åckerz byy. Medh några fleere som ähro på andra sijdan om Bladh,
    huilka Engar finnas igen, Vthi gårdar nas beskriffningh.
Och ähro themmeliga goda Engar,
    medh små aleskogh besattee.

Uhttmarck
Goodh Engh medh små aleskogh
Lacus Wäner
Fältt herrens gård, Lunden proxime