O6:28-291


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.

   
       
(Karttext: Folio 28-29)


Lacus Wääner
Här kommer Frödzsiöö Torpp emoott medh sijna giärdes Engar.
Här kommer Wttmarcken emoott,
Temmeligh goodh Engh.
Kyrbyens Enghar Proxime
Måßwals, Engh, Myckit medh små aleeskoogh och Nå- gra små backar iblandh.
godh Enghhaghe.
Goodh Engh, Kladdehagen benemd.
Engh kommer till, Fruugårdz goodz, med fnugwaldz gräss.
Backestuffwa
Här suarar Felttherrens gårdh, Lundhen, eemoott, medh sinn engh.
Thessa Enghar komma till Åckers gårdhar och J lijka måtto med små Aleskoegh och någott Eeckeskoogh,
Ackers Enghar Proxime, på thenna sijdan,
Alla Thessa Enghar komma till Kyrckebyens gårdhar huillka Enghar finnas igen vthi gårdarnas beskriffningh
    Myckitt medh små Aleeskogh.


1 Notarum Explicatio saknas.