O6:31


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn  

  Notarum Explicatio 

    A      Lundhen frellsee heman            1  
             Vhttsäde öffuer altt                           11   2/6     tunna
    B      Ett åhrz vttsäde                                   5   7/12   tunna
   
C      Annatt åhrz vttsäde                             5   9/12   tunna
    D      Engh åhrligen till höö                        <...>
   

             Ingen skogh, men nödtorfftigh wee-
             defångh, och mulebete, och fißkewatn
             i Wäner sampt Dätter,  som kan bru-
             kas iblandh till hielpp, och bijståndh,
             Meera willkor eller lägenheet[heet], fins
             inthedh, till dhetta heman eller gårdh.
             Som her till; Describeras kann.
            
           

           

(Karttext:)


Lacus Wänerr.
Kierr eller Betesmarck, medh små aleskogh,
Här kommer Lundhen, som lydher undher Läcköö Slått, emoott medh sijna äghorr.
Engh medh måsswall, medelmåttigh, dock någott medh backar och små skogh. 
backe
Lerjordh
backe
Her tagher Stooregårdhen weedh, medh sin Engh, altt needher i Wänerr medh sinn Skillna.
wall
backe
Speke lera
Skarpp Leerjordh
Stoort bergh
Slätt enge wall,
Hafrejord
backe medh små ale skogh
Engh full medh Stoora bergh.
Stoora bergh
bergh
Lacus Dätterr