O6:35


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn. 

  Notarum Explicatio 

    A      Munkesteen frellseeheman            1/4 
             Vhttsäde öfuer alt                              3   3/12   tunna
    B      Ett åhrz vtthsäde                                   2   1/6    tunna
    C      Engh åhrligen                                      12         laß
             Humblegårdh                                  100        stenger

             Ingen skogh eller uhtmarck, Svagt
             mulebete, fleere nyttigheter fins
             inthed till dhetta heeman, Meer,
             ähn Specificerat ähr.

  Notarum Explicatio 

    D     Qwilla frellseeheman                    1/8 
            Vhtsäde öffwer alt                             2   1/2    tunna
    E      Ett åhrz vhsäde                                  1   4/6     tunna
    F      Engh åhrligen                                   10          laß
           
         
  Och uthj mulebete, lijka lägenheet
            medh Munckesteen, och ähr altt
            eensädes åcker jordh, hwilket,
            twå deelar åhrligen brukas och tre-
            dingen leggeß i trädeßiordh.

             

                  
(Karttext:)


Här suarar Gryttz äghor emoot,
Tarfuugh engh med steen
Wått Mull Jord medh swart haller
Hårdwalz engh medh steen ibland
Sanck kierr engh medh, små ale skogh
Haals Bergh
Toollz Måße
Hårdwalz engh medh steenbakad
Ett Mooras Toolmåße benämd. Och ähr vthj betenckande, att wijllja hafua graaff igönom, ifrån Dätter
    och till Elffuen, Huilkett syneß intett1 fortgång winna. Orsaken här ähr, höga backar och bergh små,
    nedre vthj jorden.
wått mulljord med suart Haller
Hunnbergh
Här möter annat frelße Skogh benemd
Elack beteßhage, medh små granskogh

Örjord
 
uthdombt till Crona begge medh 1688 åhrs ränta21 Härefter ordet sijna överstruket.
2 Senare anteckning.