O6:36-37


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn 

  Notarum Explicatio 

    A      Rhåått frellsee heeman                       1/2 
             Vhtsäde öffwer altt                             6   1/2   tunna
    B      Ehtt åhrz vhtsäde                                  4   1/6    tunna
    C      Engh åhrligen till höö                         33         laß
    D      Beteßhage medh små skogh och bergh

             Ingen skogh och litin uhtmarck, Nödtorfftig
             mulebete och tarfwefißke i Wäner, när thedh
             brukas kan, Mera nyttigheter ähr intett till
             thenna gårdh.

  Notarum Explicatio 

    E     Fisskaree Gårdhen frellsee heman      1
            Vhtsäde öffwer altt                            7   tunnor
    B      Ehtt åhrz vtsäde                                 4   4/6     tunna
    F      Engh åhrligen till höö                       38          laß
    G     Skiöötegh som ligger weedh Vääter
           
         
  Medh beteßmarck och fißkewatn ähr vthj
            lijka lägenheet medh Rhååt, flere lägenheter
            finß intedh till thenna gårdh ähn Specifice-
            rat ähr.

             

                  
(Karttext:)


Lacus Wäner,
Här tagher Skatteghårdz Engh, i Halleby Eemoott, Sampt mädh sinn Åcker.
Bergz Halla Proxime
Godh Måßwalz engh, dock någott wååt iblandh, Och små skogh,
Hårdwalz engh någott till små Skogh, bergh,
Fisskareghårdhen, Rhådtt, och Halleby, haffwa här een litin whtmark, Tilhoopa
Myll och Spekelera
Fäägata till uhtmarken
Beteß Hage
Kåll gård
Beteßwall
Måßwalz engh, någott till berg och små skogh,
Mulljordh medh lera
Spekelera och någott Mull iblandh
Stoore gården proxime
Spekelera
Stoore gården swarar her emoot medh sin åckerwreet.
Skattegården
här emoott swarar, medh sinn åcker,
Halleby äghor på detta Rum.
Lacus Dääterr.