O6:38


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.

  Notarum Explicatio 

    A      Grytett frällsee heman                        1/4 
             Vhtsäde öffwer alt                             3   1/2    tunna
    B      Ehtt åhrz vhtsäde                                2   2/6   tunna
    C      Engh åhrligen                                   14         laß

             Ingen skogh, eij heller någott gott
             mulebeete, uthan sådant sökes
             mest på annorß, tillijka med fleere
             sijna grannar, Mera eller wijdare
             nyttigheter fins intedt till thetta
             hemandet  eller gårdh.

  Notarum Explicatio 

    D      Backestuuffwa Tånghen.
            Vhtsäde öffwer alt                             4/6    tunna
    E      Ett åhrz vhtsäde                                   2/6     tunna   8 kr.
    F      Åhrligh engh                                  3         laß
    
         
  Mera willkor eller lägenheet
            finß intedh till tetta torpet.

             

                  
(Karttext:)


Här kommer Skatteghårdz äghor emoott, 
Engh wall 
Mulljord medh suarteng haller wall
Sanck kierr engh,
backe
Sanck kierr engh medh hengefly och små Skogh,
Hallz Bergh
berg
Hengefly,
Onyttight Bergzgrijll
backar och kierr
Muljord med Haller
Toomåßee
Sogjord
brood
Sanck Kierr engh
Thenna Siöö ligger i Toohmåße och ähr een onyttigh siöö.
Hårdwalz engh, medh berg och backar och någott till skogh,
Qvilla proxime

uthdombt till Cronan Anno 1688
uthdom-bt 88 at? uthriffn?1


1 Utanför ramen av annan hand.