O6:39


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.

  Notarum Explicatio 

    A      Häghnen frellse heeman                      1/8 
             Vhtsäde öffwer altt                             2   1/6    tunna
    B      Ehtt åhrz vtsäde                                  1   5/12   tunna
    C      Engh åhrligen till höö                         13         laß

             Tarfwefißke i Wäner, Ingen
             skogh litin vthmarck eller
             mulebete flere Commoditeter
             fins intett till thetta torpp.

  Notarum Explicatio 

    E      Wästertorpett frellse heman              1/4
            Vhtsäde öffwer alt                             4            tunnor
    B      Ett åhrz vtsäde                                  2   4/6    tunna
    F      Engh åhrligen                                  16          laß
    G      Beteß hage myckit medh bergh
             och små skogh, och beteßmark
             lijka dellacktigh medh Hegnen
             Sampt medh fißkewatn
             fleere nyttigheter fins intedh.
          
             

                  
(Karttext:)


Lacus Wääner,
Här emellan Siön ähr een litin Beetes mark, medh små skogh.
Anundztorpp tager her weedh medh sijna ägor.
gärdeß wall
Sanckt Kierr,
Bergz Halla swarar her emoot medh sina ägor
wååt Mulljord
Medelmåttigh godh Måß walz engh och nå- gott wååt, med små skogh
Skillnan emellan torpen
Spekelera
Lijtin vhtmark, bet på denne plan
Engewall medh små skogh
backar och skog
Suart Muljord
Mull wått wad medh spekelera
Enden Proxime
Beteß Hage medh berg och skogh
bergh
Måßwalz engh medh små skogh,
Enden kommer här emoot med sijna äghor.