O6:40


(Rubrik:)        Åhs Häradh    Nähs Sochn.

  Notarum Explicatio 

    A      Hulan, frellsee heman                       1/4
             Vtsäde öffwer altt                             2   3/12   tunna
    B      Ett åhrz vtsäde                                  1   1/2     tunna
    C      Engh åhrligen till höö                       18          laß
    D      Beteßhage 

             Mulebete och uhtmarck såsom
             Hägnen, medh alla lägenheeter,
             Mera ähr
här intedt till att
             förbetrat medh, ähn som Describe-
             rat ähr.
              Notarum
Explicatio 

    E      Anundhz torpp frellse heman            1/8
            Vhtsäde öfuer altt                              2   1/6    tunna
    F      Ett åhrz vhtsäde                                1   5/12   tunna
    G      Engh åhrligen till höö                      11          laß
           
         
  Och ähr detta heman uthj mule-
            bete öffwer lijka deelacktigh,
            Så well som i fißkewatn mera,
            lägenheter ähr här intedt till finna.

             

                  
(Karttext:)


Lacus Wääner,
Backar och Skogh
Engh medh backar
Klåckare torpett, Här kommer emoot medh sijna ägor,
Muljord
Anundz torp proxime
god eng
Temeligh godh Måß walz engh,
Suart mylla
wått
Suart mylla
Hällebergh
Steengrytt
Sanck engewall,
Stubbar på tenne plan eller engewall
Beteßhage eller kierr med små aleskogh
Westertorpet her på denna sijdan,
Enden suarar her emoot medh sijna ägor,