O6:41


(Rubrik:)        Åhs Häradh    Nähs Sochn.

  Notarum Explicatio 

    A      Endhen frellse heman                       1/4
    B      Ett åhrz vhtsäde                                3           tunnor
             Vtsäde öffwer alt                             4   1/2   tunna  
    C      Engh åhrligen                                 24         laß
    D      Beteßhage
                                                                Eller 1
1/4  lb¹
    E       Humblegårdh                               200        stenger

             Jngen skogh uthan nödtorftigh
             mulebete,  fißkewatn i Wäner, När
             tijden ähr och mackten tillsäger
             att brukat, fleere nyttigheeter
fins intedt
             till detta heman eller torpp.
            (Karttext:)


Huulan proxime
kierr medh små aleskog
elack Mull och leera beblandat
Här swarar Wester
torpett emoot medh sijna ägor, eller engh,
Steengrytt alt ifrån berget och till gierßgården
Beteß Hage
Kierengh
Temelig god eng medh Måßwall
Mulljord
Skogz backe 
Godh swart mylla
Hallebergh.
Här kommer Halleby, Fißkaregården, och Rhådtz utmarck.¹ D.v.s. lispund.