O6:42


(Rubrik:)        Åhs Häradh    Nähs Sochn.

  Notarum Explicatio 

    A      Klåckare torpett frelse heman         <...>
             Vhtsäde öffwer alt                            1   9/12    tunna
    B      Ehtt åhrz vhtsäde                               1  1/12    tunna
    C      Engh åhrligen                                  10          laß

             Någott till tarfueskogh eller giärsle.
             Mulebete och fi
ßkewatn såsom the
             näste hans råboer, flere lägenhet
-   
             ter ähr intedh till att finna, vthan meste-
             deels een wååt och swagh äckerjordh
             och intedh myckit bärande.      
            


  Notarum
Explicatio 

    E      Gaddetorpp backestufwa      
            Vtsäde öffuer alt                               1         tunna
    F      Ett åhrz vhtsäde                                   4/6    tunna
    G      Engh åhrligen                                   6        laß
           
         
  Nödtorftigh mulebete, och
            fißkewatn i Wäner, Huar
            mackten kan få medgifua.
            Wijdare förkoffring fins
            ther intedt.

             

                  
(Karttext:)


Lacus Wäner,
Uhtmarck medh kier, Moras, och aleskogh alt neder till siöön
Hårdhwalz backar medh Skogh
Wåått Måß- walz eng nock medh små aleskoghör- jord
backar med steen
wååt Sogh jordh
goodh engh
Steenar, och grytt, på thenna plaan,
Halls Bergh
Bergz gryt eller steen
Sändh ååß
Lacus Wäner
elack Sändjord
Haalz bergh
Sanck kierr eng medh små skogh och mest ny rögt aff kier,
elack Beteß Hage,