O6:44-45


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.

  Notarum Explicatio 


                      Ödesgården benemd ¹
    A      Ååszen frellsee hemman                   1
    B      Vhttsäde öffwer altt                       26   1/2    tunna
    C      Ehtt åhrz vtsäde                             13 ½        tunnor
   
D      Annatt åhrz vttsäde                        13             tunnor
    E      Engh åhrligen till höö                       18          laß

             Temmeligh gott mulebete och ingen skoogh,
             Fißkewattn någorlunda, till huusholdningz bij-
             ståndh, vthj Dätterz siöö, När så lägenheeten, och
             mackten, kan thedh tillåta, Fleere willkor
             kan her intedh  finnaß till denna gårdz
             förbättringh, ähn noga och granneligen De-
             scriberat ähr, och afmätt.
    


(Karttext:)


Kellja äghor proxime
Marbäcken
Härvhttöffwer suarar Dätters Siöö Eemoott.
Elack Speckelera och någott medh mull beblandat.
Bydzens Allmening eller betesmarck,
Bydzens Beetes Waldh.
Lilla åån
Stoore åån eller Nårssa åån.
Ååsz kiyrka
Speckelera
Åhrligh Engh, till allan Byen. Mest Elack Engewaldh
Här kommer Jemslandha, äghor emoott
Odugligh Engh J thesse 2 Engheteghar, bara Liungtuffwor och kunde wara tienligare till Walbrått,
god leerjord
grannarnas äghor her Eemellan
Grannarnas Enghewaldh, och åcker her emellan
Pastoris gårdh
Skarpp leerjord
Swagh och tuffwogh Engh, J alla thessa 5 Engeteghar, Elacka fnuggtuffwor,
Speckelera
godh  leerjord
tufwog wald
good waldh
Enge waldh
Wallen gårdh¹ i Ååsz kyrkby är 7 gårdar inritade men bara en av dem är beskriven i Notarum Explicatio.