O6:46


(Rubrik:)        Wiste Häradh      Tängene Sochn.

  Notarum Explicatio 


    A      Tågnne, Quarnnegård frelse heman    
    B      Vhttsäde öffwer alt                              2  2/6    tunna
    C      Ett åhrz vttsäde                                   1  1/6    tunna
   
D      Annatt åhrz vttsäde                             1  1/6     tunna
             Gierdes engh                                      1  1/2    laß
             Ingen mer een tuffwogh wall,
             Litin, ähr söder ther ifrån belägen, 2 stackar eller såtan
    E       Foott qvarnar med twå paar steenar 
    F       Julqvarn eller sicktequarn, eet paar steenar
    G      Såge quarn

             fleera nyttigheter ähr här intett,
             nödtorfftigh mulebete och ingen skogh
             Eeij heller, synnerlighit fißke i elffwen.
    


(Karttext:)


Tägne Torpz, andra giärde
Tägnne Torppz åcker, ähr här på thenne plaan
Tägne Torps byy¹
Hårssa Åån.
berg
hage
Tägnee Kiyrka²
fää gården
Klåckare gården
giärdes Engh Till 1½ laß
Lerjord
Pastoris gårdh.
¹ I Tägne Torps by är 4 gårdar inritade men ingen av dem är beskriven i Notarum Explicatio.
² Vid Tägnee Kiyrka är både Pastoris gårdh och Klåckare gården inritade men båda saknar beskrivning i
   Notarum Explicatio.