O6:5


(Rubrik:)        Åhz Häradh    Nähs Sochn      

  Notarum Explicatio 

    E      Wrååna   frellseehemman            1/4
            Ett åhrß vttsäde                            1           tunna
    F      Vttsäde öfwer altt                        1  1/2     tunna      
    G      J Lhandaskogh engh till höö         8         Laß

             Uthj lägenheeter medh mule-
             bete och skogh såsom thee andre
             gårdarnas, Jnthett fißkewatn
             flere nyttigheeter, ähr här jntedh.
             


Notarum
Explicatio 


    H      Backa frelseehemman                 1/2
             Vttsäde öfwer altt                        3       tunnor
    I        Ett åhrß vttsäde                           2       tunnor
             Hafuer och sinn engh i Lhan-
  
G       daskogh,  höö                           17      Laß

             Skarpp mulebete. 
             och skogh, sår wall thenne
             gårdh, som thee andra her i heela
             Noorums byy. Jntett mera till finna.
             Jcke heller fißkewattn, på
             eenskyllte faarwatn.


Notarum Explicatio 


    K      Baggeromppa frelsehemman        1      
             Vttsäde öfwer altt                        <...>
    L       Ett åhrß vttsäde                           <...>
             Engh i Lhan
daskogh så well
             som alla thee andra hans gran-
   G       nar, höö åhrligen                         26      Laß

             Nodtorftigh¹ mulebete, och skog
             på herrens enskylta, efter
             betarft, flere lägenheter fins
             här intedt till tenna gård.
             

         

(Karttext:)


Här vhttöffwe ähr altt herrans skoogh.
Beteßhage till Wrånan
enge wall
kalfve hage med berg och skogh
Leera och något mull
Leera med någott mull
kalfue hage
backar
backe
Speckelira
backe
Skarpp Leerjord
Engewall
Lhandaskoogz Engen proxime


1 D.v.s. nödtorftigh.