O6:50


(Rubrik:)        Åhs Häradh      Floo Sochn

  Notarum Explicatio 


    A      Baggegården freelse heman               1
    B      Vtsädhe öffwer altt                          13    tunnor
    C      Ett åhrz vtsäde                                  7    tunnor
   
D      Annatt åhrz vtsäde                            6     tunnor
    E      Engh åhrligen till höö                        24    laß
           
             Nödtorfftigh mulebete och någott till
             tarffweskogh eller wedefångh,
             fleere nyttigheeter, ähr här, till then-
             na gårdh intedt till att bekomma.

            

(Karttext:)


Enge Waldh medh fnugwals tuffwor
Lerjordh
Uthi thenna Åsstranna Byy, ähr 10 gårdhar, J grannelagh, huilka gårdar suara emot alla thessa skillnadher.
Grannarnas Engewald
Engh medh skeenwals tuffwor
goodh Engh
Lerrjordh
Skarpp engh tuffwogh,
Medelmåttigh good Engh.
grannes Engewaldh
Goodh skeenwals engh mwdh tuffwor.
Fllodh, Proxime
Engerååß
Engh medh Aleskoogh, små
Grannarnas Enge Waldh.
Bergh
Trålletorppett benemd Eelack och buskogh engevaldh
Bergh