O6:6


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.     

  Notarum Explicatio 

    A      Tompttan   frellseehemman                  <...>
    B      Vttsäde öfwer alt                                  2              tunnor
    C      Ett åhrß vttsäde                                    1  2/6       tunna
    D      Engh hemma i gierden, så well som
    G      J Lhandaskogh engen åhrligen till höö  18           Laß

             Mulebete, så well som wedefångh,
             på herrens skogh, fißkewatn,
             Jntett på enskylte farwatn
             Mera willkor ähr här till tetta
             heman intett till att bekomma

             

         

(Karttext:)


Här vhttöffwe tagher herrans skoogh weedh.
Eng
godh gier- deß eng
berghaga jord
kalfwehage
Engh 
Dung jord elack
Måßwalz eng medh aleskogh
elack leera med mull beblandat,
här kommer Landaskoogz Engh emoott.