O6:63


(Rubrik:)        Wähne Häradh      Thunhems Sochn

        Notarum Explicatio 


    A      Qwarnnebacken frellsee heman       <...>
             Vhttsäde öffwer alt                           1         skeppa
    B       Ett åhrz vttsäde                                     8     kannor
    C       Engh åhrligen till höö                       22         laß
   
             Och hafuer detta torpp een lått,
             i en quarn, hwar 14 dygn, frijt
             till att mala, Quarnen Numero 1
             Mulebete och tarfueskogh, utan
             om, stångh och stöör, flere nytt
             igheeter fins intedh, till tetta torpp.


           
Notarum Explicatio

    D      Berghz gårdhen frelsee heman                 <...>  
             Vttsäde öffwer alt                              2          tunnor
    E       Ett åhrz vttsäde                                 1  2/6    tunna
   
F       Een elack maaengh ligger wedh Eldmörja
    G       Engh öffwer altt till höö                   10          laß

              Een qvarnelott, till hwar 14 dygn
              men nu ödelagt Numero 2
              Mulebete och tarfueskogh lijcka
              som Quarnebacken och någott till
              fißkewatn i Eldmörja, dock ganska

              ringa, flere willkor fins intedh.
      (Karttext:)


Hwnnebärgh
denna quarna komma altt till Wäna härad meste delen af theem.
backar
Quarnebäcken,
slåt wall
odugligh kierrwall och witt måßwall med små skogh
Denna bäck löper i Eldmörja Siöön,
elack enge wall
Lacus Elldhmörja Siöön. Någott fißkeligh,
Här tagher bergh och backar altt ifrån gården, och till siöön,
Kalffwe haghe,
Backar och skogh,
Slätt eng
godh enge wall
Mojordh medh sand och mull,
backe
Måßengh
Backar
oduglig Stubbe Siöön benemd