O6:65


(Rubrik:)        Wähne Häradh      Thwnhems Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Eckebacken frellse heman               <...>
    B      Vtshäde öffwer alt                              3         skeppor
    C      Ett åhrz vtsäde                                   2         skeppor
    D      Engh åhrligen till höö                          9          laß
    L       Engderåß hooß Troohutz¹ ägor,
             Skiön Eckeskogh, In om stång
             och stöör, Mulebete och tarf-
             weskogh, såsom thee andra
             torppare, utom hägnen.
             Någott lititt fißkewatn,
             när så förmås, till att brukas
             wijdare fördeel intedt.
             

         Notarum Explicatio

    E      Lhööne frellse heman                         <...>
    F      Vhtsäde öffwer alt                                2  1/2   skeppa
    G      Ett åhrß vtsäde                                    1  1/2    skeppa
    H      Engh öffwer alt                                    3  1/2    laß

             Mulebete och tarfueskogh, utt
             om hägnen
, och någott lititt
             Geddefißke om wåren i bäcken
             Meera, till tetta torpp, fins intedt.

      
   
I        Fagherhuultt frelse heman                  <...>
    K      Vttsäde öffuer alt                                 2  1/2   skeppa
    M      Ett åhrß vtsäde                                    1  1/2   skeppa
    N      Engh åhrligen till höö                            9         laß

              Små granskogh, och någott till Eek,
              fins in i hägnen, gott
mulebete
              sampt tarfueskogh fins vt om
              stång och stöör, fleere lägenhe-
              ter fins intedt till detta torpp.(Karttext:)

 
Gåß holmmen
Engh medh backar och steen
Hwnnebärgh
Bergh och skogh,
Backar och skogh,
Lacus Eldhmörja
Engh medh hwitt måß- wall
Beteß wall medh små skogh
Godh enge- wall
backar
wall medh små skog
denna bäck, löper ur Longewattn
på denna sijdan Eld- mörja siöö,
Måße
Stora bergh
Lacus Longewatn. och någott fißkelig siöö, och ähr thenna siöö weed paaß
7
/8 mijll, långh,
Engh med backar och tufwor
Måße med tufwor alt in till Bergsiön
Måße emot på denna sijdan
måße
Skogh- backar och små steen
Stoora bergh och backar
denna bäck löper af Bergßiöön,
Skog och backar
Stora skogen emott,
Engh medh små gran skogh,
Stora bergh och Skogh, emoot på thenna sijdan¹ D.v.s. Troohultz.